25.05.18

 

Hanked

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hanked 2018

Hangete korraldamise kord

Hankeplaan

 

 

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla Kultuuri- ja Spordikeskuse haldamine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 4. juuni kell 10:00 Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee 

Lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Martna osavalla teede servades vee äravoolu takistava pinnase eemaldamine". 

Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.05.2018. kell 13.00

Hankeobjektid on vastavalt asukohale jaotatud kolme piirkonda

1. Niinja tee (lisa 1) ja Kervere tee (lisa 2);

2. Ranna tee (lisa 3) ja Rõude luha tee (lisa 4);

3. Keskküla tee (lisa 5).

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil martna@laanenigula.ee ja koopia janno.randmaa@laanenigula.ee.

Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumise vorm allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Pakkumus mitte avada enne 31.05." ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Martna küla,90601, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.

Lisainfo janno.randmaa@laanenigula.ee  või telefonil 4725045

Hanke lähteülesanne

Lisa 1 Niinja küla

Lisa 2 Keravere tee

Lisa 3 Ranna tee, Eniste tee

Lisa 4 Rõude luha tee

Lisa 5 Keskküla tee

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere Põhikooli fuajee ja ühe klassiruumi remonttööd". 

Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.06.2018. kell 11.00

Objektiga on võimalik tutvuda esmaspäeval 28.05.2018 kell 10.00, Palivere Põhikool, Lähtru tee 16, Palivere alevik.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee.

Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee.

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Oru Kooli köögis personaliruumide väljaehitamine". Objektiga on võimalik tutvuda neljapäeval 24.05.2018 kell 11.15, Oru Kool, Hansuküla tee 2, Linnamäe küla. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee . Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.05.2018  kell 13.00.

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti Põhikooli I korruse koridori korrastamis- ja remonttööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.05.2018. kell 11.00

Objektiga on võimalik tutvuda neljapäeval 24.05.2018 kell 10:00, Risti Põhikool, Lõuna 4, Risti alevik.Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee .

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Taebla kooli uue hoone ehitamine" (viitenumber 197342)

Hankedokumendid saadaval: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197342   

Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.06.2018 kell 11.00. Objektiga on võimalik tutvuda 25.05.2018 kell 10:00.

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla Kooli internaadiruumide korrastamis- ja remonttööd."Objektiga on võimalik tutvuda reedel 11.05.2018 kell 10.00 Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla.. Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.05.2018. kell 11.00
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee .

Nõva Osavalla Valitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva Osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2018 aastal.
Lisainformatsioon ja hankedokumendid saate e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee ,tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.05.2018 kell 15.00 .Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil aivi.heinleht@laanenigula.ee

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate löökaukude parandamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele. 

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Taebla Lasteaia välispiirete soojustamine ja tehnosüsteemide renoveerimine" (viitenumber 191913)
Hankedokumendid saadaval       https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191913
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.05.2018 kell 11.00.
Objektiga on võimalik tutvuda 26.04.2018 kell 10:00.

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Linnamäe multifunktsionaalse keskuse kultuurisaali ehitustööd" (viitenumber 195887) https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195887
Objektiga on võimalik tutvuda 10.04.2018 kell 10:00. Hankedokumendid saadaval Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.04.2018 kell 11.00.

Kutsume Teid esitama pakkumust sõiduautode rentimiseks 60 kuuks. Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris. Hanke viitenumber 195512. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.04.2018 kell 11.00. Hanke aadress https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195512

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „KSH eelhinnang Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringule  

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „KSH eelhinnang Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringule"    

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla kohalike tee nime viitade valmistamine ja paigaldamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele. 

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Keila-Haapsalu km 62,10 – 63,32 jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti koostamiseks"  
Hanke eesmärgiks on pikendada Linnamäel lõppevat jalgratta- ja jalgteed  Linnamäe Peekoni juurde viiva teeni, et tagada elanike ohutu liikumine tööle, kooli ja lasteaeda.
Projekt esitada lõplikult vormistatuna kõikide kooskõlastustega 15. septembriks 2018. Projekteerimise aluseks on kõrvalmaantee nr 17  Keila-Haapsalu km 62,10-63,32 lõigule
jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamise projekteerimistingimused, Maanteeameti nõuded jalgratta- ja jalgtee projekti koostamiseks riigitee 17 Keila-Haapsalu lõigul km 62,10-63,32 ja jalgtee skeem.
Töövõtja korraldab ja protokollib töökoosolekud.
Pakkumuse tähtpäev  on 26. märts 2018, kell 12:00
Pakkumus esitatakse eesti keeles trükitult, posti teel aadressil Lääne-Nigula Vallavalitsus, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Läänemaa 90801 või e-posti teel  aadressil vv@laanenigula.ee Pakkumus peab olema varustatud märksõnaga „Keila-Haapsalu km 62,10 – 63,32 jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti koostamine". Pakkumuses peab olema pakkuja ärinimi ja äriregistri kood. Pakkumuse hind esitatakse eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Pakkumus allkirjastatakse.
Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
Kontaktisik  teede- ja kommunaalnõunik  Olev Peetris. e-post olev.peetris@laanenigula.ee telefon +372 472 0304, mobiil +372 504 9561.  

Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla kooli uue õppehoone põhiprojekti ekspertiisi teostamiseks. Dokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.03.2018 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti veetorni remonttööd". Hange viiakse läbi Interreg EstLat programmi projekti "Industrial Heritage" raames.
Objektiga on võimalik tutvuda reedel 02.03.2018  kell 12:00.    
Lisainformatsioon ja hankedokumendid e-posti aadressil taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.03.2018 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele küttepuude hankimiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22. veebruar 2018 kell 15.00
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele lippude hankimiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.02.2018 kell 15.00.
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia raina.jeeberg@laanenigula.ee.
Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid raina.jeeberg@laanenigula.ee.

Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla lasteaia hoone soojustamise ning kütte- ja ventilatsiooni põhiprojekti ekspertiisi teostamiseks. Dokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.01.2018 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee . Objektiga on võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele koopiapaberi hankimiseks
Pakkumuste esitamise tähtaeg 01. veebruar 2018 kell 15.00
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee .
Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee .