Laupäeval, 26.mail algusega kell 9.00 on planeeritud Kullama kalmistul sepisristide värvimine, orienteeruv tööaeg 3 tundi. Töövahendid on olemas kohapeal. Lisainfo: Tiiu Korpus 5246093 ...

Sepisristide värvimine Kullamaa kalmistul

Laupäeval, 26.mail algusega kell 9.00 on planeeritud Kullama kalmistul sepisristide värvimine, orienteeruv tööaeg 3 tundi. Töövahendid on olemas kohapeal. Lisainfo: Tiiu Korpus 5246093 ...

Kullamaa Keskkooli 11. klassi õpilane Aleksandra Laane on koostanud Kullamaa jüriöö jooksu kohta uurimustöö ja sellega seonduvalt valmis elektrooniline andmebaas kõikidest olemasolevatest...

Uurimustöö Kullamaa jüriöö jooksu kohta

Kullamaa Keskkooli 11. klassi õpilane Aleksandra Laane on koostanud Kullamaa jüriöö jooksu kohta uurimustöö ja sellega seonduvalt valmis elektrooniline andmebaas kõikidest olemasolevatest...

Lääne-Nigula Vallavalitsus lõpetas 08.05.2018 istungil korraldusega nr 2-3/18-267  Risti alevikus Ojapealse kinnistu detailplaneeringu. Risti Vallavalitsus algatas 12.10.2006...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus lõpetas 08.05.2018 istungil korraldusega nr 2-3/18-267  Risti alevikus Ojapealse kinnistu detailplaneeringu. Risti Vallavalitsus algatas 12.10.2006...

Lääne-Nigula Vallavalitsus pikendas  kinnistu omanike motiveeritud taotluse alusel 08.05.2018 istungil korraldusega nr 2-3/18-267  Lääne-Nigula vallas, Piirsalu külas Kadaka ...

Detailplaneeringu menetluse pikendamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus pikendas  kinnistu omanike motiveeritud taotluse alusel 08.05.2018 istungil korraldusega nr 2-3/18-267  Lääne-Nigula vallas, Piirsalu külas Kadaka ...

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2018 Lääne- Nigula vallavolikogu kehtestas  aprillikuus korra, mille alusel on võimalik Lääne- Nigula vallas tegutsevatel...

Lääne-Nigula valla investeeringutoetus mittetulundusühingutele ja sihtasutustele

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2018 Lääne- Nigula vallavolikogu kehtestas  aprillikuus korra, mille alusel on võimalik Lääne- Nigula vallas tegutsevatel...

Euroopa Komisjoni statistikateenistus Eurostat viib läbi uuringut LUCAS 2018 maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Euroopa Liidus. Uuring toimub 2018. aasta märtsist oktoobrini. ...

Uuring LUCAS 2018: maakasutuse ja maakatte testalade statistiline uuring

Euroopa Komisjoni statistikateenistus Eurostat viib läbi uuringut LUCAS 2018 maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Euroopa Liidus. Uuring toimub 2018. aasta märtsist oktoobrini. ...

Linnamäe avatud noortekeskus (Interrobang OÜ) võtab tööle noorsootöötaja. Linnamäe avatud noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv noortekeskus, mille eesmärk on arendada ning...

TÖÖPAKKUMINE NOORSOOTÖÖTAJALE

Linnamäe avatud noortekeskus (Interrobang OÜ) võtab tööle noorsootöötaja. Linnamäe avatud noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv noortekeskus, mille eesmärk on arendada ning...

Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks riigiks saamisest....

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik

Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks riigiks saamisest....

Uue rahvastikuregistri seaduse   § 110 kohaselt kaotavad enne 2019. aastat ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse, linnaosa või asustusüksuse täpsusega (edaspidi KOV...

Omaniku õigustatud nõudmisel elukoha andmed

Uue rahvastikuregistri seaduse   § 110 kohaselt kaotavad enne 2019. aastat ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse, linnaosa või asustusüksuse täpsusega (edaspidi KOV...

KredEx avab lasterikastele peredele suunatud kodutoetuse taotlusvooru 07.05.2018. Taotlusvoor on avatud kuni 11.06.2018. Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate...

Kredexi kodutoetus lasterikastele peredele

KredEx avab lasterikastele peredele suunatud kodutoetuse taotlusvooru 07.05.2018. Taotlusvoor on avatud kuni 11.06.2018. Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate...

Anname teada Kaitseväe õppuse  läbiviimisest Lääne-Nigula valla territooriumil ajavahemikul 19.05-09.06 2018. Õppuse käigus võivad Kaitseväe üksused sattuda ...

TEAVITUS KAITSEVÄE ÕPPUSEST

Anname teada Kaitseväe õppuse  läbiviimisest Lääne-Nigula valla territooriumil ajavahemikul 19.05-09.06 2018. Õppuse käigus võivad Kaitseväe üksused sattuda ...

PRIA tuletab põllumeestele meelde, et alates  2018. aastast saab pindalatoetusi taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. Taotlusvoor algab 2. mail, aga olulisi muudatusi...

PRIA pindala toetuse taotlemisest

PRIA tuletab põllumeestele meelde, et alates  2018. aastast saab pindalatoetusi taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. Taotlusvoor algab 2. mail, aga olulisi muudatusi...

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

MTÜ Kodukant Läänemaa  alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist  2018. aasta rakenduskava  meetmetel. ...

Kodukant Läänemaa kuulutas välja 2018 a taotlusvoorud

MTÜ Kodukant Läänemaa  alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist  2018. aasta rakenduskava  meetmetel. ...

   Ühinemisjärgse Lääne-Nigula valla veebileht täieneb jooksvalt ja hakkab täielikult toimima lähikuude jooksul. Seniks leiate puuduoleva info endiste omavalitsuste veebilehtedelt.

INFO

   Ühinemisjärgse Lääne-Nigula valla veebileht täieneb jooksvalt ja hakkab täielikult toimima lähikuude jooksul. Seniks leiate puuduoleva info endiste omavalitsuste veebilehtedelt.

  Riigihalduse minister kehtestas Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ 22.03.2018 korraldusega nr 1.1-4/70. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr...

LÄÄNE MAAKONNAPLANEERINGU 2030+ KEHTESTAMINE

  Riigihalduse minister kehtestas Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ 22.03.2018 korraldusega nr 1.1-4/70. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr...