Soovitused ja juhendid detailplaneeringute koostamiseks ja vormistamiseks

Ruumilise planeerimise mõistmiseks ja planeerimisseadusest aru saamiseks on loodud Rahandusministeeriumi infoveeb Planeerimine.ee.

Õigusaktid

Siseministeeriumi veebilehelt on leitavad mitmed planeeringumetoodika materjalid 

Keskkonnaministeeriumi veebilehelt on leitavad keskkonnamõju hindamise materjalid

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda siin.

Planeeringu algatamise avalduse blankett pdf-blankett